Gwarantujemy rzetelność
i odpowiedzialność w prowadzeniu
spraw naszych Klientów.
Zakres usług
Cennik
Kontakt

Zakres Usług

Obsługa księgowa:
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie i modyfikacja zakładowego planu kont
 • Sporządzanie i analiza bilansu, rachuneku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnej i ostatecznj z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji do GUS
Obsługa Kadrowo - Płacowa:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • Obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B)
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
Usługi doradcze:

 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji działalności – sporządzenie deklaracji, zawiadomień.
 • Doradztwo w zrządzaniu firmą z możliwością jej prowadzenia
 • Pomoc w pozyskaniu kapitału
 • Przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami
 • Przygotowanie biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych
 • Przygotowanie budżetu
 • Obsługa wierzytelności
 • Windykacja należności
 • Nadzór nad finansami firmy
Dla firm rozpoczynających z nami współpracę proponujemy 50 % upustu na usługi księgowe przez okres trzech pierwszych miesięcy oraz pomoc w rejestracji podmiotu dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą GRATIS (dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych) więcej
© Wszelkie prawa zastrzeżone FKGROUP  2020 r. serwisy WWW